Thời gian làm việc: 8:00-20.00 ( cả tuần)

môi trường phòng khám

đa khoa khang thái